Vytlačiť tútor stranu

Kto sme a čo robíme

DIALÓG   je  kresťanský diskusný mesačník.

 

 V našom časopise  chceme: 

 

 • učiť sa viesť rozhovor a dialóg v kresťanskom spoločenstve evanjelikálnych cirkví 
  o problémoch, ktoré prináša súčasný život;
 • viesť dialóg so sekulárnym okolím o témach,  ktoré hýbu dnešným svetom tak,
  aby sme nestrácali ale upevňovali svoju identitu;
 • byť otvorení voči sekulárnemu svetu a vytvoriť priestor na verejné prezentovanie našich postojov;
 • čerpať námety z každodenného života veriacich bez ohľadu na denominácie
  tak, aby bol časopis živý, aby skúsenosti veriacich, (negatívne i pozitívne) poslúžili aj širšiemu spoločenstvu;
 • podporovať  aktivity cirkevného tretieho sektora

Vychádza 10 čísel v roku,   čísla  jún -júl    a   august - september  sú dvojčísla.


Previous page: Úvodná stránka
Nasledujúca stránka: Kontakty