Vytlačiť tútor stranu

Kontakty

Vydavateľ:

Media Svatava, spol. s r.o.  Živnostenská 2,   811 06 Bratislava 

Śéfredaktor:

Bohuslav Piatko pibohus@gmail.com bpiatko@swanmail.sk )

Redakčná rada:

Bohuslav Piatko (CB Bratislava-Cukrová),
Juraj Institoris
(CB Banská Bystrica),
Tomáš Komrska
(CB Bratislava-Cukrová),
Tibor Máhrik 
(CB Žilina),
Rastislav Števko 
(CB Levice)

Dizajn a grafické spracovanie:

Martin Piatko

Webmaster:

Matej Evin

Kontakt:

Adresa redakcie (korešpondenčná adresa)
Dialóg, Sadová 28, 900 51 ZOHOR Previous page: Kto sme a čo robíme
Nasledujúca stránka: XVI. ročník - rok 2023