Vytlačiť tútor stranu

Úvod do témy

    

  

    

 

    Ilustračné foto z konferencie CB v SR v Brne: Archív Dialóg

 

 

 

 

 

 Besedu pripravil a redakčne spracoval Bohuslav Piatko

Pred nami je opäť konferencia Cirkvi bratskej(CB) v SR, ktorá je tento raz vo väčšej miere ako inokedy pokračovaním konferencie CB v SR v Prešove, na ktorej nebola zvolená nová Rada a čelní predstavitelia cirkvi (Opakované voľby budú práve na tejto konferencii) a vlaňajších konferencií v Brne (Spoločnej Českej a Slovenskej CB a samostatnej Slovenskej CB.), kde sa prijali nové nosné cirkevné dokumenty: Spoločná Ústava obidvoch častí cirkvi a nový Poriadok slovenskej CB. Len chcem pripomenúť, že napriek pomerne vážnej diskusii boli obidva dokumenty prijaté s tým, že sú to dokumenty otvorené a je potrebné o nich ďalej diskutovať, doťahovať nedotiahnuté, naprávať, čo nie je sformulované najvhodnejšie. Zaujímalo nás teda, či vôbec prebehla nejaká diskusia ohľadom nového Poriadku CB v SR. To bol dôvod, prečo sme na besedu pozvali predsedu komisie pre Poriadok Štefana Evina, tajomníka RCB Ivana Markuša a kazateľa zboru Bratislava-Cukrová Josefa Sýkoru, ktorý už na konferenciách predniesol pripomienky k novým dokumentom.

 

 


Previous page: Nový poriadok CB
Nasledujúca stránka: Diskusia k novému Poriadku Cirkvi bratskej