DIALÓG   je  kresťanský diskusný mesačník.

 

 V našom časopise  chceme: 

 


Vychádza 10 čísel v roku,   čísla  jún -júl    a   august - september  sú dvojčísla.